275-0007 – גובל מגנטי 2 מטר

49.00

מחיר מומלץ לצרכן

מיועד למנוע מניטו להיכנס למקומות שאתה לא מעוניין שישאב.
שמוש עיקרי הוא למנוע מניטו להיתקע במקומות בגובה הרובוט.
ניתן לגזור וחסום את ניטו מלעלות על שטיחים שאינו מיועד לשאוב אותם