fbpx
לרכישה 0

מדריך להפעלה מיטבית

 1. קרא את המדריך למשתמש
 2. הטען את ניטו 12 שעות טעינה ראשונית
 3. הפעלה הראשונה: היה נוכח בהפעלה הראשונה וזהה אם ישנם מקומות שעוצרים את פעולת
  הרובוט כמו שטיחים גבוהים או דקים מידי, כסאות בר, רהיטים בגובה הרובוט כדוגמת ספות.
  מנע מניטו לבוא איתם במגע בעזרת הגובל המגנטי או הגבה את המכשולים.

כללים להפעלה תקינה של ניטו:

 1. במידה וניטו עצר, חידוש פעולתו אך ורק מאותה הנקודה! אין להזיז את הרובוט ממקומו!
 2. במידה ונדרשת הפעלת הרובוט ממקום חדש חובה למחוק את המיקום הקודם על ידי בחירה
  ואישור Stop cleaning או כיבוי הרובוט בלחיצה ארוכה על כפתור הבית.
 3. במהלך פעולת הרובוט אין לפתוח או לסגור דלתות!
 4. מדרגת ממד: במידה והרובוט אינו עובר את מדרגת הממד, לפני ההפעלה סגור את דלת הממד או פרוס את הגובל המגנטי.
  (ניתן לפתור את הבעיה בעזרת שטיחון קטן או לייסט)
 5. במידה והרובוט עוצר בקרבת עמדת הטעינה ולא מתחבר אליה וודא 90 ס"מ פנויים משני צדי עמדת הטעינה.
 6. במידה והרובוט אינו מנווט היטב או אינו חוזר לטעינה, שנה את מיקום עמדת הטעינה. מומלץ למקמה באחד החדרים.
 7. תחזוקה: הקפד על ניקיון יסודי של הרובוט לעיתים תכופות, נקה בתכיפות את הלכלוך המצטבר על ובקצוות המברשת.
  אין לשטוף את הפילטר או כל חלק אחר ברובוט.
 8. מנע מהרובוט כל מגע עם מים!

שמור על תחזוקה קפדנית של הרובוט, החלף אביזרים במועד המומלץ ותוכל ליהנות מביצועי הרובוט במשך תקופה ארוכה