fbpx
לרכישה 0

טיפים לתחזוקת ניטו

לאתר המעבדה המורשית היכנסו ל- www.neato-service.co.il

 • יש לנקות את הפילטר ומיכל האשפה, לאחר כל שימוש.
 • יש לנקות את המברשת וכל חלקיה מאבק ושערות פעם בשבוע.
 • מדי פעם מומלץ לנקות מדי פעם בקיסם אוזניים את עינית הלייזר והעיניות התחתונות והצדדיות.
 • מדי פעם מומלץ לנקות שערות ולכלוך מרצועת הנעת המברשת.
 • מדי פעם מומלץ לנקות את הרובוט באמצעות ספריי לחץ אויר ומגבון לח.
 • מדי פעם מומלץ לנקות את עמדת הטעינה במגבון לח.
 • מומלץ לשאוב את הלכלוך מבית מיכל האשפה.
 • יש להימנע משאיבת נוזלים מכל סוג שהוא.
 • מומלץ להחליף את הפילטרים אחת לחודשיים.
 • יש להשתמש בחלפים מקוריים בלבד. השימוש בחלקים שאינם מקוריים עלול להזיק.
 • יש להשתמש בגובל מגנטי במקומות שניטו אינו יכול לנקות או עלול להיתקע.
 • יש לוודא שהכבל החשמלי מהודק לעמדת הטעינה.